ZAVŘENO – AKTUALITA

Hálkovo městské divadlo Nymburk zůstává od 11.3.2020 až do odvolání zcela uzavřené.
Průběžně budeme na našem webu a facebooku informovat o aktuálním vývoji situace.
O způsobu náhrady (náhradní termín, náhradní představení či vracení vstupného) budeme jednotlivě informovat prostřednictvím webových stránek a facebooku v závislosti na aktuálním vývoji situace.
Prosíme Vás proto, abyste si své vstupenky na neuskutečněná představení ponechali do doby, než bude rozhodnuto.V případě, že se vám náhradní termín nehodí, po skončení opatření s vámi vše vyřešíme.
Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Odůvodnění: Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.